ดาวน์โหลดโปรแกรม (Download Program)
 ดาวน์โหลดโปรแกรมเวอร์ชั่นใหม่                                                 Service VOIP


AppLink
CAT 001
CAT 009
CAT2call plus
CAT SIP-connect
CAT one-connect
CAT hosted PBX
CAT ITFS/ UIFN
CAT audio conference
CAT phonenet / CAT thaicard
CAT international call forward


                        International Call Forward         
Call Forward  Alway
กด

*72 หมายเลขปลายทางที่ต้องการโอน สาย #
*73 หมายเลขปลายทางที่ต้องการยกเลิกCall Forward Busy
กด


*90 หมายเลขปลายทางที่ต้องการโอนสาย #
*91 หมายเลขปลายทางที่ต้องการยกเลิก

Call Forward No Answer
กด


*92 หมายเลขปลายทางที่ต้องการโอนสาย #
*93 หมายเลขปลายทางที่ต้องการยกเลิก
ติดต่อเรา | ร่วมงานกับเรา| เกี่ยวกับเรา|

จำนวนผูู้เข้าชม:13,310